Jak vznikal plakát k filmu Romana Vávry o Alfonsu Muchovi

"Svět podle Muchy"

Autor: Martin Černý

Na úvod bych rád poděkoval režiséru a scénáristovi Romanu Vávrovi za možnost zúčastnit se výběrového řízení na tvorbu plakátu pro jeho dokumentární film.

Měli jsme to štěstí, že náš návrh oslovil hodnotící komisi natolik, že jsme výběrové řízení vyhráli.

Práce na plakátu probíhaly na přelomu roku 2019/2020 a mohu říci, že to byla jedna z nejpříjemnějších prací v posledním roce.
Komunikace a spolupráce s tvůrcem filmu i s produkčním týmem (PunkFilm) byla bezproblémová a oceňuji, že veškeré připomínky ke grafice plakátu vycházely z poctivé snahy dosáhnout co nejlepšího výsledku.

Nosnou myšlenkou bylo vytvořit plakát formou mozaiky (samotný film je koncipován jako specifická filmová mozaika), který z dálky bude vypadat jako portrét Alfonse Muchy a při přiblížení odhalí mozaiku obrazů a příběhů vycházejících jak ze života A.M. tak i ze samotného filmu.

 ....................

Návrh filmového plakátu, který jsme zasílali do výběrového řízení

Návrh filmového plakátu

....................

Původní fotografie Alfonse Muchy, z které jsme vycházeli

Záměrně jsem vybral fotografii, kde je autor ještě mlád a pln odhodlání hledí vstříc budoucnosti.

Fotografie Alfonse Muchy

....................

Fotografii jsem upravil pomocí filtru...

Fotografie A.M. upravená filtrem

....................

... a ručně překreslil do křivek

Ručně překreslený stylizovaný portrét Alfonse Muchy

....................

Detailní pohled na upravenou a překreslenou fotografii

Překreslování neproběhlo automatickým obkreslením vygenerovaných tvarů. Snažil jsem se ztvárnit protrét A. Muchy tak, aby se jeho výraz posunul od mladické jemnosti k pevnějšímu pohledu vstříc budoucnosti, který podle mě lépe charakterizuje umělcovu neoblomnou pracovitost a tvořivost.

Detail překreslovaného portrétu

....................

Pro stylizovaný portrét jsem zvolil barevný koncept, který vycházel z autorových plakátů.

Barevný koncept plakátu A. Muchy

....................

Jedním z nelehkých úkolů bylo vybrat z velkého množství fotografií ty, které dobře reprezentují samotný film a zároveň vhodně "zapadnou" do mozaiky protrétu.

Výběr byl dolaďován postupně během tvorby plakátu. Bylo potřeba pohlídat, aby daná tonalita (světlost/tmavost) fotografie přispívala ke kresbě portrétu a zároveň, aby tvarově "seděla" do určeného výseku. A v neposlední řadě, aby byl pomocí fotografií vyprávěn příběh - aby fotografie spolu myšlenkově souzněly.

Výběr fotografií pro plakát

....................

První pracovní "ostrá verze" plakátu

Pracovní verze návrhu plakátu

....................

V polovině tvorby plakátu se měnil název filmu.

Důležitou součástí každého plakátu je typografie, proto jsme věnovali velkou pozornost výběru písma.
Z původních t=měř dvaceti typů písma jsme nakonec zvolili písmo Frederik (vpravo dole) z anglické písmolijny The Northern Block.

Návrh filmového plakátu

....................

Barevnost plakátu byla skutečným oříškem.

Původní idea byla taková, že plakát bude tvořen barvami z plakátů Alfonse Muchy.
Bohužel při zkombinování barev z plakátů A.M. a černobílých fotografií došlo k tomu, že celkový dojem neodpovídal barevné paletě typické pro Alfonse Muchy. Na barevném ladění jsme strávili hodně času a rozhodování nebylo lehké. Nakonec jsme myšlenku barevných odstínů podle plakátů A.M. opustili.

Návrh filmového plakátu

....................

Barevnost názvu filmu jsme také podrobili testování, ale tady už to takový oříšek nebyl.

Návrh filmového plakátu

....................

Volba použitého podpisu Alfonse Muchy si taktéž vyžádala grafickou úpravu.

Původně vybraný podpis chtěl jeden za partnerů filmu vyměnit za jiný, který používá ve svém logu. Při bližším prozkoumání se ale ukázalo, že vektorizace podpisu použitého pro logo nebyla provedena úplně nejlépe a celkově tento podpis/logo neměl potřebnou eleganci a dynamiku. Na druhou stranu bylo jeho výhodou výraznější vzhled díky širší stopě štětce. Provedl jsem tedy několik úprav, abych zachoval tuto výraznost a přidal jí trochu dynamiky a elegance z původního podpisu.

Návrh filmového plakátu

....................

Finální verze plakátu

Filmový plakát Svět podle Muchy

Doufáme, že se Vám plakát líbí.
a kdybyste taky nějaký potřebovali, jsme Vám k službám.

Co o plakátu řekl tvůrce filmu Roman Vávra?
Čtěte: 2media - Tvůrci filmu Svět podle Muchy odtajnili plakát

 

....................

Kam dál?